We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Darmowa dostawa na terenie Białegostoku przy zamówieniu powyżej 200zł. Jesli chcesz zamówić wybraną przez siebie kompozycję, a stan magazynu pokazuje 0, prosimy skontaktuj się telefonicznie z kwiaciarnią.
My Cart
0,00
My Cart
0,00
Regulamin

Sklep internetowy www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl  prowadzony jest przez spółkę UNIBOX W.Michalczuk Spółka Jawna  z siedzibą w Białymstoku (15-375) przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 lok 10U, identyfikująca się numerami NIP: 5423264364 oraz REGON: 366117425 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653418 (dalej: kwiaciarnia).

 1. Sklep prowadzi sprzedaż oferowanych produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl, poczty e-mail: kwiaciarniawpudelku@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem: 664 333 763 
 2. Opisy i zdjęcia produktów są własnością kwiaciarni. 
 3. Zdjęcia towarów zamieszczane na stronach internetowych Sklepu są poglądowe. Towar zawsze jest wykonywany na zlecenie Klienta dlatego może on nieznacznie odbiegać od prezentowanych zdjęć.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. O kosztach dostawy  (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach klient jest informowany w trakcie składania zamówienia na stronie internetowej sklepu. Gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na indywidualnie drogą mailową bądź telefoniczną.
 5. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez kwiaciarnię produkty.  O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez kwiaciarnię przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. 
 6. Wszystkie doręczane produkty są towarami wolnymi od wad.

Zawarcie umowy/ odstąpienie od umowy 

 1. Informacje o Towarach podane na stronie www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl , w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z kwiaciarnią Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Klient precyzuje zamówienie, wskazując termin doręczenia i dodając do koszyka Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu i ewentualnych dodatków. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe odbiorcy a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „kupuję i płacę”. 
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie zamówienia”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „potwierdzenie zamówienia”, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z kwiaciarnią. 
 6. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z oferty serwisu www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl  przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres Kwiaciarnia w pudełku ul. Prezydenta
  Ryszarda Kaczorowskiego 7 lok. 10u 15-375 Białystok lub drogą mailową na adres kwiaciarniawpudelku@gmail.com.  Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 7. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany w pkt. 5.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ma obowiązek zwrócić kwiaciarni przedmiot zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że kwiaciarnia zaproponuje, że sama odbierze towar.  Zwrotu należy dokonać na adres: Kwiaciarnia w pudełku ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 lok. 10u 15-375 Białystok.
 9. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru, w tym koszty bezpośrednie np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki) obciążają konsumenta.
 10. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w kwiaciarni internetowej www.slep.kwiaciarniawpudelku.pl  jest wyłączone dla towarów takich jak bukiety i kompozycje kwiatowe.

DOSTAWA

 1. Dostawy kwiatów realizowane są na terenie Białegostoku i okolic.
 2. Dostawa zamówienia możliwa jest wyłącznie w dniach i godzinach pracy kwiaciarni, (pn-pt 9.00-18-00, so-9.00-16.00 ) Ustalenie innego terminu wymaga kontaktu z kwiaciarnią.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta jest ustalany każdorazowo z Klientem, co do konkretnego dnia oraz godziny.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji dostawy towaru spowodowane podaniem błędnych bądź niepełnych danych Odbiorcy.
 5. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na kontakt pracowników Sklepu z Odbiorcą celem potwierdzenia terminu i miejsca dostawy.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez Odbiorcę trafia on do siedziby Sklepu i oczekuje na odbiór osobisty Klienta. O odmowie przyjęcia przez Odbiorcę Klient informowany jest telefonicznie. Odbiór towaru powinien nastąpić najpóźniej następnego dnia.
 7. Sklep podejmuje jedną próbę dostawy towaru do Odbiorcy. W przypadku gdy pod podanym adresem przedstawiciel Sklepu nie zastanie Odbiorcy, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny ze Sklepem .Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce oraz adresie Sklepu. Jeżeli Odbiorca nie skontaktuje się ze Sklepem i towar nie zostanie odebrany w następnym dniu pracy Sklepu, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji.
 8. Kwiaciarnia podejmuje jedną próbę doręczenia kwiatów pod wskazany przez klienta adres.  Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni. Ponowna próba doręczenia kwiatów płatna jest w podwójnej wysokości. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.
 9. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 10. Kwiaciarnia może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z odbiorcą w treści zamówienia.
 11. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., kwiaciarnia zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
 12. Zamówienie złożone w godzinach 9 – 12 może zostać zrealizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone w godzinach 12-18 najwcześniej mogą być zrealizowane w następnym dniu roboczym kwiaciarni.
 13. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności  przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych from płatności.
 14. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia.
 15. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
 16. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar: UNIBOX W.Michalczuk Spółka Jawna  z siedzibą w Białymstoku (15-375) przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 lok 10
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru  wraz z opisem niezgodności.
 3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – pobierz.
 4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi): ◦wymiany towaru na nowy:
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

6. Kwiaciarnia stara się realizować zamówienia terminowo i zgodnie z życzeniami klienta, dlatego zawsze kiedy pojawi się błąd zrobimy wszystko, aby go naprawić. Każda reklamacja jest traktowana indywidualnie i będzie przez nas wnikliwie rozpatrzona. Po wyjaśnieniu problemu kwiaciarnia przedstawia odpowiednie propozycje rekompensaty.

7 . Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. UNIBOX W.Michalczuk Spółka Jawna – właściciel serwisu internetowego www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl  zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności 
 2. www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego podczas procesu składania zamówienia oraz rejestracji konta adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 3. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin określa zasady zakupów w www.sklep.kwiaciarniawpudelku.pl Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.